Rólunk

A Jedlik Ányos Klaszter (JÁK) 2014-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a tiszta energia- és mobilitási átmenetben érdekelt stakeholderek – kormányzat, vállalatok, felsőoktatási és kutatási intézmények – szoros együttműködését. Tevékenysége kiterjed a kormányzat és a piaci szereplők közötti rendszeres szakpolitikai egyeztetésre, a szektorok közötti innovációs együttműködés előmozdítására, és a JÁK tagok stratégiai célkitűzéseinek támogatására. A JÁK részt vett több kormányzati stratégia és program (Jedlik Ányos Terv, JÁT 2.0, Irinyi Terv, Alternatív Üzemanyag Nemzeti Szakpolitikai Keret, Nemzeti Energiastratégia, Nemzeti Energia- és Klímaterv, Nemzeti Akkumulátorstratégia) előkészítésében, szakmai-társadalmi vitájában. Kapcsolatot tartunk az EU-intézményekkel és a nemzetközi partnerszervezetekkel.