Tevékenységek

A tiszta és intelligens
energia-mobilitási átmenetben
érdekelt szervezetek, gazdasági
társaságok hatékony
együttműködésének biztosítása

Olyan jogi és szabályozási környezet kialakulásának elősegítése, amely hatékonyan ösztönzi a környezetbarát és innovatív energia-mobilitási rendszerek (elektromos járművek, töltőberendezések, energiatárolási megoldások, okos hálózatok) használatát, illetve hazai fejlesztését

A versenysemlegesség szem előtt tartása mellett szakmai és társadalmasítási támogatás nyújtása a tagok számára: közös projektjeinek támogatása, a nemzetközi és EU-kapcsolatok kihasználásával a legjobb gyakorlatok ismertetése, tájékoztatás az elérhető fejlesztési forrásokról, a tiszta energia- és mobilitási átmenet eredményeinek társadalmasítása.