Klaszter-műhelyvita az e-mobilitás járműipari kilátásairól

Az autógyártás és a közlekedési szektor előtti kihívások szerepeltek a Jedlik Ányos Klaszter első tavaszi workshop-rendezvényének napirendjén. Az előadások és a vita főbb megállapításai között szerepelt, hogy az e-mobilitási szektor magyarországi szereplői igénylik az európai és hazai szabályozási folyamat nyomon követését, ugyanakkor saját döntéseiket csak a szektor reális fejlődésének ismeretében tudják meghozni.

A JÁK közgyűlése által elfogadott 2018. évi munkaprogram keretében március 7-én került sor az első tavaszi workshop-jellegű rendezvényre, amelynek fókuszában ezúttal az elektromos mobilitás járműipari kérdései álltak.

Bevezető előadásában Vígh Zoltán, a JÁK közkapcsolati vezetője mutatta be a részvevőknek az “E-mobilitási beszállítói kézikönyv” című kiadványt, amely a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Jedlik Ányos Klaszter együttműködésében készült el. A kézikönyv megjelenését az tette indokolttá, hogy világszerte elkezdődött az új járműipari értékláncok elemzése és tervezése, ami óhatatlanul a hazai szereplőket is érinti. Európában ilyen összefoglaló eddig egyedül Németországban jelent meg, de a felvetett kérdések – mint például a beszállítói láncok alakulása, a technológiai cégek várható térnyerése és a különböző beszállítók kompetenciáinak erősítése – kihatnak mindazon országokra, amelyek jelentős autógyártással rendelkeznek.

A hiánypótló jellegű kiadvány a szakmai célközönség és a beszállító cégek szakembereinek, menedzsereinek tájékoztatását szolgálja

A workshop második előadásában Rózsa Tamás, (a TopTier Consultants tanácsadó cég, JÁK-tag) képviseletében ismertette “Járműipari hajtáslánc-előrejelzés: az elektromobilitás fejlődése a dízel-botrányok tükrében” című szakértői tanulmányát. A legfrissebb piaci adatokra és trendekre támaszkodva az elemzés megállapította: noha a közvélemény és részben a különböző szabályozó hatóságok is a tisztán elektromos, illetve külsőleg tölthető hibrid járművek gyors terjedésére számítanak, a járműgyárak termelési kapacitásai egyelőre nem nőnek arányosan a várakozásokkal. Az elektromos mobilitás nagyszabású fejlesztése további támogató és ösztönző intézkedéseket feltételez tehát az iparban.

Forrás: JÁK

A két előadást követő vitában a résztvevők számos szemponttal gazdagították az eszmecserét. Kovács Balázs, az Ipsos ügyvezető igazgatója hozzászólásában ismertette a cége által készített új felmérést, amely megerősítette, hogy a magyarországi autósok döntő többsége már nyitott az alternatív járművek használatára, sőt, több mint felük mobilitási igényeinek teljesen megfelelnének a modern elektromos járművek. Mintegy a 2017. novemberében tartott  töltőtechnológiai workshop folytatásaként újból szóba kerültek a töltőhálózat fejlesztésével, szabványosításával és interoperabilitásával kapcsolatos kérdések is.

A  rendezvényen a JÁK tagjainak és partnereinek megjelent képviselői hangsúlyozták: az ilyen és ehhez hasonló műhelybeszélgetésekkel erősíteni lehet az e-mobilitási szegmensen belül a társiparágak – a járműgyártás mellett a közlekedés, az energetika és az infokommunikációs szektor – együttműködését, az ismeretek megosztását. Emellett szorgalmazták, hogy a Jedlik Ányos Klaszter erre hivatott platformján folytatódjon a rendszeres egyeztetés az állami döntéshozókkal.