JÁK Menedzsment Nonprofit Kft

A JÁK Menedzsment Kft-t a Jedlik Ányos Klaszter alapító tagjai önálló gazdasági társaságként hozták létre a Klaszter operatív működtetési feladatainak ellátására.

A JÁK Menedzsment Kft. feladata, hogy a Klaszter működése megfeleljen a törvényi és jogszabályi követelményeknek, illetve, hogy a tagok által kitűzött célok megvalósuljanak. Ennek érdekében kialakítja és fenntartja az elektromos mobilitás terén érdekelt kormányzati, üzleti, tudományos és társadalmi szereplőkkel való párbeszédet, valamint aktívan elősegíti a jogi és szabályozói környezet formálását. Ennek formája az érintett döntéshozókkal folytatott rendszeres konzultáció és előzetes tanulmányok készítése. A Klaszter emellett a rendelkezésére álló tudásbázis alapján tanácsadói funkciót is ellát annak érdekében, hogy tagjai és az érdeklő partnerek, beleértve a szélesebb közvéleményt is, a lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb információkkal rendelkezzenek az e-mobilitási szektorról.

Ezzel összhangban, a Klaszter nevében a menedzsment javaslatokat tesz a kormányzati és más szereplőknek az elektromos mobilitással kapcsolatos lépésekre, elsősorban a jogszabályi háttér alakítása, a járműipar és energetikai fejlesztések, valamint a kutatás, a fejlesztés és az innováció tekintetében. Állandó együttműködésre törekszik a közlekedésért, energetikáért, a gazdaságfejlesztésért, környezetvédelemért és a nemzetközi kapcsolatokért felelős minisztériumokkal, kamarákkal, társadalmi szervezetekkel.

A JÁK Menedzsment Kft. koordinálja azokat a tevékenységeket, amelyeket a Klaszter tagjai saját területükön az elektromos mobilitással összefüggésben végeznek, így például elősegíti kutatási, termelési, beszállítói és logisztikai kapcsolatok kialakítását, valamint azt, hogy a tagok közös beszerzési és pályázati lehetőségekhez jussanak.

A gesztor társaság kapcsolatot tart az elektromos mobilitás szempontjából meghatározó nemzetközi szervezetekkel, és részt vesz azok munkájában. A megismert nemzetközi legjobb gyakorlatokat elemzi és kommunikálja a tagok felé, abban a tekintetben is, hogy azok felkészülhessenek a külföldön már elérhető tapasztalatok hatékony integrálására.

A JÁK Menedzsment Kft. feladatának tekinti a hazai szereplők tájékoztatását az elektromos mobilitás globális dimenzióiról, beleértve a közlekedés és energetika függetlenítését a fosszilis energiahordozóktól, annak érdekében, hogy a magyar gazdaság és a társadalom felkészülhessen az új kihívások kezelésére.